Skočiť na hlavný obsah

Bezpečná domácnosť

Bezpečná domácnost
Pripravte seba aj celý domov na príchod dieťatka. Vďaka týmto opatreniam predídete nečakaným nehodám, ktoré môžu ohroziť zdravie najmladšieho člena rodiny.

NEŽ BÁBÄTKO ZAČNE LIEZŤ

O potenciálnych hrozbách pre dieťa by ste mali začať premýšľať už nejakú dobu predtým, ako sa dieťatko naučí liezť a neskôr i chodiť. V prvom kroku si sadnite na podlahu a pozrite sa na svoj domov. Doslovne očami dieťaťa - to vám pomôže odhaliť možné nebezpečenstvo. Pozornosť zamerajte na ostré predmety a hrany, o ktoré by sa dieťa mohlo poraniť, ale aj na predmety, ktoré by mohlo zhodiť alebo strhnúť pri lezení. Rovnako tak myslite na fakt, že dieťa svet i "ochutnáva", vrátane jedovatých kvetov alebo napríklad krmiva pre domáceho maznáčika. „Čím skôr sa začnete o bezpečnosť zaujímať a identifikujete možné riziká, tým viac času budete mať na ich odstránenie.“

BUĎTE DOBRE PRIPRAVENÍ

 • Nasledujúce opatrenia pomôžu vám aj ostatným osobám, ktoré sa o dieťa budú starať, pripraviť sa na nečakané situácie, ktoré sa môžu prihodiť:
 • Zúčastnite sa kurzu prvej pomoci pre deti alebo masáže srdca a umelého dýchania, aby ste sa naučili, ako postupovať v naliehavých prípadoch. Alternatívou sú aj online školenia. Dávajte však pozor na zdroje, z ktorých čerpáte.
 • Pridajte si do kontaktov v telefóne čísla na tiesňové linky, ale aj ďalšie dôležité kontakty, napríklad na lekára dieťatka a pod. Tieto čísla môžete aj vytlačiť a umiestniť napríklad na chladničku, aby v prípade naliehavej situácie boli na očiach. Tieto čísla by mali poznať aj babičky, dedkovia a ďalšie osoby, ktoré sa o dieťa starajú. Ak dieťatko, prípadne staršie deti, zverujete opatrovateľke alebo inej osobe, nezabudnite im tiež odovzdať potrebné informácie o každom dieťati. Najmä alergie, alebo iné zdravotné problémy.
 • Majte doma aj v aute lekárničku pre poskytnutie prvej pomoci. Zohnať sa dá dokonca špeciálna detská lekárnička, poprípade si môžete zostaviť pre domácu potrebu svoju vlastnú.

TOXICKÉ LÁTKY V DOMÁCNOSTI

Deti, zvlášť batoľatá, sú zvedavé a ich schopnosť fyzicky sa vyrovnať s akoukoľvek toxickou látkou je menšia, než u dospelákov. Venovať pozornosť potenciálnym toxickým látkam v domácnosti a v okolí je veľmi dôležité. Medzi najväčšie hrozby spadajú:
 • Všetky lieky a vitamíny
 • Parfumy a ďalšie kozmetické prípravky
 • Rôzne chemické a čistiace prostriedky pre domácnosť
 • Pesticídy a postreky na trávnik, hnojivá na kvety
 • Uhlie a benzín do zapaľovača
 • Riedidlá, rozpúšťadlá a terpentín
 • Nemrznúce zmesi
Zaistite, aby takéto látky boli uložené na takom mieste, kam sa dieťa nedostane. Zamknite skrinky, v ktorých sú nebezpečné prípravky uložené. Vo väčšine obchodov s detskými i domácimi potrebami zoženiete špeciálne zámky s detskou poistkou.   Takisto je vhodné dvakrát ročne skontrolovať detektory dymu a oxidu uhoľnatého. Ďalšie informácie na tému bezpečná domácnosť získate napríklad na miestnej hasičskej stanici.